Warning: Undefined array key "language" in /customers/a/0/f/nielsen-verninge.dk/httpd.www/htm/index.php on line 4 Warning: Undefined array key "language" in /customers/a/0/f/nielsen-verninge.dk/httpd.www/htm/index.php on line 4 Warning: Undefined array key "lang" in /customers/a/0/f/nielsen-verninge.dk/httpd.www/htm/index.php on line 7 NV.dk

Hjem
Deltagere
30 - 31 aug 2003

Billeder
Stamtræ
Fortællinger
Stamtræsbillede

English

Chart.dk
Sidst opdateret:
28nov06

Selma, d. 30.11.1925 Rt. B. Box 170

 

Kære Broder med Familie.

 

Nu skal Blækklatterne sendes til Danmark, hvis det skal naa tid og sted til (Christ­mas).  Synes I ikke det er et underligt udtryk for Jul, men det er sikkerlig også noget rigtig Christmasværk til Jul; man forstaar ikke at holde Jul i Amerika; men vi vil ønske eder en rigtig glædelig Jul allesammen derhjemme i Jesu Navn, det er alligevel saadan, at i Jesus-navnets Offerskaal sammensmelter alle modersmaal, og os som ikke skammer os ved at være Danske, vi holder dansk Jul her med os selv.Fortæl os nu noget fra Californien? Ja. Vi fik 18 Ton Rosiner, hvilket gav 457 Dollars i bruttoindtægt, deraf skal alle udgifter dækkes som medgaar til Farming. Høet har vi nu på pladsen, så den Udgift er væk. Borddruerne (Malaga) er endnu usælgelige, så de sidder stadig på vinstokkene, ca. 12 ton, 4 gange større Høst end sidste aar, men hvad nytter det? Jeg fodrer muldyrene med dem, men de kan daarlig taale dem, og koen sætter mælken, hvis vi fodrer den med dem. Samtidig koster 100 pund kartofler 5 Dollars. Hvad tror man at Handelog Skibsfart mellem landene drømmer om, hvis ikke Eksport og Import i Danmark ogCaliforniens Love lægger Hindringer i vejen, saa hvis en sømand og forretningsmand ønsker at blive millionærer, behøver de kun at sejle til Los Angeles eller Californien med en skude Kartofler til næste Aar i Oktober og faa Druer med tilbage, saa er deres Pension sikret. Hvis jeg havde Penge, skulle jeg snart faa det arrangeret....50 Kr for hver ton kartofler, og faa Skuden fuld af Vindruer til 5 Øre pr. Pund. Gad vide, hvor længe han ville være om at faa udsolgt i København, selvom han faar 50 Øre, 1000% Fragt- og Handelsavance.

Vor lille Mutter har det ikke saa godt,  men jeg kan se, at det er meget bedre, og Gud skal have Lov og Tak derfor. Alle Ungerne er raske og bliver store hver især efter sin Alder. De er energiske og opvakte i skolerne, saa det gik nok alsammen, bare vi havde lidt flere Penge. Dog har vi for lidt her, men klager ikke. Nu venter vi et langt brev fra dig til Jul med besked på løst og fast, saa kan du altid faa et par Klatter igen.

 

Nu farvel og Guds Fred, glædelig Jul til jer alle. Hils også Onkel Rasmus.

 

Eders Børge, Gudrun, Ejner, Esther, Musse og mig

 

Theodor

 

 

 

Selma, Californien, Rt. 3. Box 333,  2. juni 1929           

  

Kære Broder med Familie

 

Din Fødselsdag glemte jeg til vi komtil den 19de Maj, og da jeg vidste det var for sent til at naa Danmark til 29de Maj, kunde jeg lige saa godt vente lidt endnu, da Esther gaar og venter paa Musik fra dig kunde vi maaske faa brev fra dig forinden. Nu lige meget. I dag er der lidt Tid, saa rejser Brevet til Danmark med de allerbedste Ønsker til dig, Kristian for Aaret det 44 Tyvende, om du saa fik nogen gavn af at vi ønskede dig Held og Lykke med Aaret 43, må du jo saa have fulde Erfaring for nu; jeg har lagt mærke til at du sjælden rammer min Fødselsdag. Jeg har tænkt en del på om du har detsom Hernhutterne, derskulde være lidt ærgerlig på den Dag, da Kødets Eksistens blev synlig i denne verden

Vel, jeg synes nu, at I hjemme i gamle Danmark I kan sagtens, da tage jer et godt glas Øl og saa ellers med godt Humør. Hvordan har Marie og Theodor det i Californien? Tak, jo vi føle lidt bedre, selv om vi hverken ved ud eller ind. De par Dollar vi havde opsparet har vi nu spist op, saa maa vi nu igen til at spise af Børnenes naar saa de er spist faa vi se, hvad vi kan og skal. Det ved vi ikke i dag

Natten mellem 1ste og 2den april, altsaa i det første Døgn efter vi havde overtaget Pladsen som Ejendom, blev over den halve Høst ødelagt af Frost, der Arbejdes for tiden meget ivrigt for at faa Farmerne til at segne (underskrive) en 3 Aars kontrakt, for Levering af Rosiner til 32 cent pr. Pund og for mig at se er den noget af det fornuftigste, jeg endnu har set; men Farmerne er nu taget ved næsen saa tit og godt, at det er vanskeligt at faa dem til at tro paa nogen Ting, men jeg forsikrer dig for, hvis du gennemlæser den kontrakt som de med Vold tvang Farmerne til at underskrive i 1923, saa vilde du aldrig standse med at le

Ejner er i Sengen i dag med Faaresyge, Børge havde det for 14 Dage siden. Esther er i Kirke for Tiden som Musikanter. Hun er fast Organist der. Da det er for Amerikanerne er vi ikke i Kirke, det forstaar vi os for lidt paa.

 

Vær nu du og I alle Hilset fra os alle her ved Marie og Theodor.

 

 

 

Selma, Californien 1.8.1929 Rt. 3, Box 333

 

Kære Broder m. Familie.

 

Nu tager jeg 2 Timer lige midt paa Formiddagen for at sætte mig lidt i forbindelse med dig. Tak siger vi saa for det sidste Brev med Noder og enhver Ting alright, og Moneterne 2/3 til Efteraaret, og resten til næste Sommer vil ogsaa være alright, og Esther har jeg mindet om at sende Penge for Noderne. Men siger hun AKristian har skrevet engang, at vi kunde sende Rosiner for Betalingen,og da vi nu er kommen så vidt, at vi selv avler rosiner, saa vil det om alt gaar vel blive saaledes nu til Efteraaret. Vi vil da forsøge med 100 pund sendt som Fragtgods, saa vi tænker de vil naa eder til omkring Juletid. Som Post vil det gaa noget hurtigere, men Forsendelsen bliver for dyr. Jeg erindrer i sin tid vi sendte til Jens Hansen i Sandager 20 pund og betalte i Postforsendelse lidt over 3 Dollar, dengang omkring 15 Kroner. Kursen var dengang 5 Kr til 1 Dollar og saa vil vi faa dem afstilket på Pakkehuset. Det vil sige, saa kan I ikke faa af vor egen avl. Hvis dette ønskes, maavi sende dem med Stilkene paa, og dette vil vi tilskynde jer til, da de holder sig bedre da vi paa denne Plads har ualmindelig store og fine Druer i aar. Sagen er den, at vor Plads som tidligere meddelt, blev hærget af Frost i Foraaret, saaledes har det som er levnet  bleven meget fuldkommen. Om en Maaned begynder Rosinhøsten, og dermed hele tørreriet i fuld gang. Da vi ingen Penge har, maa vi høste det hele selv, men det gaar nok. Vi er alle sunde og raske. I disse Dage foretager vi den sidste Vanding af Druerne, da vi er 2 Pladser fælles om én Pumpe, saa har denne Pumpe nu gaaet ustandselig Dag og Nat og Nat og Dag i hele Juni og Juli Maaned og pumper 1 Kubikfod pr. Sekund eller ca. 2000 Liter Vand pr. Minut

 Vi undres over om det kan gaa at Pumpe al Dette Vand af Jorden i Tidens Længde. Jeg tror det ikke. Det viser sig ogsaa, at Vandstanden i Jorden synker med 3 til 4 Fod hvert Aar. Pumperne maa stadig dybere ned, og hermed følger, at drivkraften maa forøges, saa vi vil naa engang til det Punkt, at det vil være forbunden med for store Omkostninger at vande Jorden. Og kan den ikke vandes, er den værdiløs. Men til den Tid haaber vi at være i Danmark igen, saa lader vi Amerikanerne pumpe.

Vi er nu temmelig paa det rene med, at vi ikke kan gaa op i dette Folk selvom vi gør osstore anstrengelser derfor,vi kan ikke tilpassses her. Men vi har mange lyse Stunder med vore store og smaa Bøørn, saa det er ikke altid mørkt

I disse dage er det meget behageligt, da Temperaturen er omkring 95 grader. Men fra 17 Juni til 10 Juli var det næsten 105-110 grader hver Dag, saa er det for varmt. Saa sveder vi saa det forslaar noget og man kan let arbejde sig selv fordærvet, både Folk og Fæ. Ogsaa for druerne bliver det for varmt og det viste sig, at en Del af vore Druerbrændte. Dog var det en Trøst, at denne Gang led andre mere Skade end vi. Det finder vi Menneskerjo at være en trøst, ja, tænk hvor gode vi er

Igaar købte vi 100 pund Sveskeblommer som Mutter er i færd med at koge hen i dag. Og da Gudrund er ifærd med at tørre dem af, siger hun til Doris: ATutte, du kan komme og hjæle mig? Saa siger den lille: ASkal jeg tørre dem eller spise dem@! Ja, hun er en lille underlig en, som trods sine 3 Aar kommer med Svar og Spørgsmaal saa gammelkloge saavi slag i slag næsten opløses af Latter. Men hun har jo også flere Læremestre end de første har haft.

Lev nu vel alle sammen og vær hilset fra os alle ved

 

Marie og Theodor Nielsen

 

 

 

Omkring november, 1929

 

Ønsker I vel os Held og Lykke i Starten.

 

I Vinter har vi Undervisning i Engelsk, Mutter og mig; kan vi saa ikke nemme det, vil jeg ikke spilde mere tid derpaa, saa kan det gaa som det kan. Kan de saa ikke bruge mig som citizen kan de lade være. maaske kommer vi i den situation, at Mr. Hoover ikkevil have os i sin Flok og Kong Kristian X maaske ikke heller, saa maa vi da kunde kaldes for frie Fol

Saa skal I allesammen have HjerteligTak for alle tilsendte Breve i Aarets løb og andre Forsendelser som har været til ulejlighed og udgift for eder. Vi skulde have været Fotograferede rigtig ordentlig nu til Jul, men vi har ikke Raad, maaske en anden gang, naar vi bliver rige, saadan rigtig rige forstaar I. Saa siger Esther, at om 2 Aar kommer hun til Danmark for at tjene som stuepige. Vi faar se, hvordan det gaar.

Saa er vi kommen til Mandag Aften og grisen er slagtet og vi er allesammen trætte, saa det gør godt at sidde ned og hvile lidt. Det er første gang vi har slagtet en Gris selv, og det er en stor en. Det gik dog altsammen punktlig efter Programmet

Det er dog nogle rædsommestorme der gaar over Danmark for tiden. vi læser her i Fresno Republican om Højvande, skibsforlis, Oversvømmelser, væltede Huse og enhver ting af Ulykker. Det er ligesom vi er ved at tænke det er da godt vi ikke bor der. Hvad siger Marius og Lydia, ja jeres Hus sejler dog vist ikke, men maaske dog I faar underste Etage fuld af vand; men saa kan I da flytte på Loftet; saavidt jeg husker var det fast Beton, paa jernbjæl­ker

Saa til sommer vil der nok komme en hel sværm fra vort Kirkesamfun til Danmark til Luthersk Verdenskonference. Der kommer maaske ogsaa nogle fra Selma: vor Posts kone Mrs. Pedersen, Stationsforstanderdatter fra Skaldborg ved Aalborg, og Student paa Dana Præsteseminarium, Harald Jørgensen, den sidste underviste os i Engelsk for 3 Aar siden, en Vinter igennem, og er en god ung mand. Maaske vi kan faa ham en lille svip til Verninge med en levende Hilsen, da hans fader Niels Jørgensen, er fra Trolleborg Sogn ved Faaborg. Og paa Moders side en onkel ved Kerteminde, Højskoleforstander Nielsen, Svindinge. Vi faar se, hvordan det gaar

Jeg synes at mærke at alle vore Patienter er mere kvikke i AftenNaar vi engeng kommer til at avle Rosiner selv, Kristian, saa skal du faa saa mange som du ønsker. Det er for dyrt at sende som Postpakke. Tyve Pund det koster fire dollar. Sender vi som Fragt 2 Ton (1000 Pund) kan gaa til Danmark ogsaa for fire Dollar. Men saa tager Turen ca. tre Maaneder. Pengene for Noderne vil følge i en (Money Order). Vi har megen glæde af Musik­ken. Tak for al Ulejlighed og Besvær med os.Ja, Kristian, nu er der saa kun Amtsraadsmedlem den næste Bestilling. Guds Velsignelse i det altsammen.

 

Mange kærlige Hilsener til eder alle fra os alle her

 

Marie og Theodor